Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dla klientów, którzy realizują stałe dostawy towarów z i do stałych lokalizacji, możemy zaoferować usługi zarządzania łańcuchem dostaw. Celem jest optymalizacja kosztów transportu dla klienta, jak również zniwelowanie czasu, jaki klient musi przeznaczyć na kontakt z odbiorcą i dostawcą w celu zorganizowania dostawy.

W ramach usługi oferujemy bezpłatny audyt logistyczny gdzie na bazie danych historycznych, jesteśmy w stanie wskazać pola, gdzie możliwa jest optymalizacja kosztów poprzez zastosowanie innego rozwiązania transportowego, uwzględniając przy tym wymagania logistyczne klienta.

Dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw przez Ave Cargo, nasz klient nie tylko oszczędza pieniądze, ale również czas potrzebny na komunikację z dostawcą czy też odbiorcą towaru.

W ramach usługi, w porozumieniu z klientem i pod kątem jego wymagań, tworzymy specjalny raport, który pozwala mu sprawdzać statusy wszystkich dostaw w jednym miejscu i w jednym czasie.