Transport kolejowy

Poprzez rozwój innych gałęzi transportu, transport kolejowy był przez ostatnie dziesięciolecia coraz bardziej marginalizowany. W praktyce korzystano z niego głównie dla transportu surowców.

W ostatnich latach w Europie sytuacja uległa zmianie i poprzez politykę mającą na celu ochronę środowiska, kładziony jest duży nacisk na zwiększenie liczby przewozów kolejowych na dłuższych dystansach, kosztem przewozów drogowych.

Mimo wciąż istniejących problemów z infrastrukturą kolejową, już w tym momencie na niektórych kierunkach, transport kolejowy stał się atrakcyjną alternatywą dla innych gałęzi transportu.

W Ave Cargo oferujemy transport kolejowy m.in. dla przewozów z i do Chin. Okazuje się, że jest on bardzo dobrym uzupełnieniem dla połączeń lotniczych i morskich. Czas realizacji transportu jest krótszy niż dla transportu morskiego (wynosi ok 10-14 dni), a cenowo jest korzystniejszy niż transport lotniczy.

Transport kolejowy jest wykorzystywany w Ave Cargo również dla przewozów kontenerów do i z portu morskich.