Dlaczego Kanał Sueski jest tak ważny dla światowego transportu?

Jaką rolę w światowym transporcie odgrywa Kanał Sueski?

Duże znaczenie Kanału Sueskiego wynika przede wszystkim z jego specyficznej lokalizacji. Jest to jedyne miejsce, które łączy bezpośrednio wody Europy z Morzem Arabskim, Oceanem Indyjskim, Pacyfikiem oraz krajami azjatyckimi. Warto zauważyć, że bez niego wymiana handlowa między tymi częściami świata musiałaby odbywać się przez Afrykę, co niosłoby ze sobą konieczność poniesienia wysokich kosztów i wiązałoby się z wydłużonym czasem dostaw.

Czas zaoszczędzony dzięki stworzeniu Kanału Sueskiego jest nieoceniony. Obecnie ze szlaku wodnego korzysta około 30% globalnego frachtu kontenerowego i 12% światowego handlu. Każdego dnia przez Kanał Sueski przepływa około 51 statków o masie 1,17 miliarda ton netto. Zasadniczą rolę odgrywa tu transport ropy z Azji do Europy i Stanów Zjednoczonych – każdego dnia przez Kanał Sueski przepływa nawet 600 tysięcy baryłek ropy. Dodatkowo dochodzi do tego również transport produktów ropopochodnych (m.in. sztucznej benzyny ciężkiej, paliwa lotniczego, czy też oleju napędowego), które są transportowane z basenu Atlantyku do Azji.

Jak podają eksperci, tygodniowa blokada kanału przez kontenerowiec Ever Given spowodowała zator niemal 400 statków, co wiązało się ze stratami w wysokości około 400 milionów dolarów na godzinę, czyli prawie 10 miliardów dolarów per dzień. Statki oczekujące na przepłynięcie z obu stron miały na swoim pokładzie m.in. ropę, samochody, kawę i inne towary. Brak możliwości przepłynięcia przez kanał spowodował wiele opóźnień w dostawach i wzrost stawek za fracht, co związane jest z mniejszą dostępnością kontenerowców.

Jak działa transport morski?

By zrozumieć znaczenie, jakie blokada Kanału Sueskiego miała dla transportu morskiego, warto przybliżyć specyfikę morskiej wymiany handlowej. Jest to najtańsza (umożliwia przewożenie bardzo dużych ilości towarów pomiędzy kontynentami) metoda transportu, a przy tym wiąże się z koniecznością wdrożenia wielu zaawansowanych procesów logistycznych. Każde, nawet najmniejsze opóźnienie w dostawie towarów generuje milionowe straty dla fabryki, która nie otrzymuje towaru na czas, a także dla klienta docelowego, który jest zmuszony w rezultacie płacić więcej za towar, na którego zwiększa się popyt ze względu na mniejszą dostępność.

Łańcuch przyczynowo-skutkowy związany z zaburzeniami w procesach logistycznych w transporcie morskim można opisać za pomocą prostego przykładu. Jeżeli dostawa towarów statkiem zostanie opóźniona, produkty nie trafią do fabryki na czas, przez co produkcja musi zostać chwilowo wstrzymana. Nawet jednodniowy przestój prac produkcyjnych niesie ze sobą duże straty finansowe dla firmy i prowadzi do opóźnień w produkcji danego produktu, a następnie jego wysyłki do kontrahenta. Idąc dalej, braki w magazynach w sklepach wiążą się z deficytem rynkowym i wzrostem cen na dany produkt, na który zapotrzebowanie automatycznie wzrasta. Eksperci już teraz ostrzegają nas przed opóźnieniami w dostawie dóbr podstawowych i specjalistycznych (chipy w motoryzacji czy stal dla fabryk AGD), a także przed możliwym wzrostem ich cen.

Jakie będą długofalowe skutki blokady Kanału Sueskiego?

Żegluga na Kanale Sueskim została przywrócona po tygodniu od momentu, kiedy kontenerowiec Ever Given utknął w Kanale Sueskim. Niestety, jak sygnalizują eksperci, opóźnienia w łańcuchach dostaw niosą ze sobą poważne konsekwencje dla światowej gospodarki, a powrót do stanu sprzed blokady kanału może potrwać nawet kilka miesięcy.

Jak wspomnieliśmy, każdy dzień zahamowania transportu towarów skutkuje ogromnymi stratami finansowymi wśród firm, które regularnie korzystają z towarów dostarczanych przez kontenerowce. Na niekorzyść działa również trwająca pandemia, która jeszcze bardziej potęguje problem przerw w dostawach i luk w zapasach. Sytuacja ta dotyka przede wszystkim sprzedawców detalicznych, którzy od ponad roku zmagają się z negatywnymi skutkami pandemii.

Jak zapowiadają analitycy, tygodniowy epizod w transporcie morskim może spowodować również wzrost cen ropy, co w najbliższym czasie odczują konsumenci. Czas pokaże, jak wyglądać będzie globalny rynek handlowy po odblokowaniu Kanału Sueskiego. Jedno jest pewne – przed światową gospodarką kolejne trudne wyzwanie, któremu musi sprostać.

Transport morski – czym się charakteryzuje?

Dlaczego wodą? Korzyści i zalety transportu morskiego

Oszczędność to jeden z najczęściej wskazywanych powodów wyboru rozwiązania, którym jest spedycja morska. To słuszne przekonanie – żegluga uznawana jest bowiem za jeden z najbardziej ekonomicznych środków przewozu, szczególnie przy sporych dystansach. Warto wskazać też na możliwość przewozu wszystkich rodzajów ładunków – od najmniejszych do tych osiągających ogromne rozmiary. Nie tylko wielkość ma w tym przypadku znaczenie, ale również charakter materiałów – można przewozić również te sypkie, płynne, będące w formie gazowej itp.

Wymienione walory, w połączeniu z niewielką wypadkowością sprawiają, że transport morski był, jest i będzie z powodzeniem wykorzystywany, stanowiąc idealną alternatywę dla innych sposobów przewozu towarów. Dodatkowo zaś, rodzaj ten traktowany jest jako filar większości łańcuchów dostaw. Przekłada się to z kolei na powszechność wykorzystania i swego rodzaju masowość transportu drogą wodną.

Rodzaje transportu drogą morską

W zależności od ilości towaru do wysyłki, najczęściej możemy skorzystać z dwóch rozwiązań w ramach transportu morskiego: LCL i FCL.

  • LCL (z angielskiego less container load – tłumaczone jako “ładunek niepełnokontenerowy” lub „drobnicowy”) – usługa oferowana jest klientom, których ładunek nie wypełni całego kontenera i w związku z tym chcieliby dodatkowo zaoszczędzić pieniądze (nie płacąc za cały kontener), ale kosztem dłuższego czasu realizacji usługi (ze względu na konieczność konsolidacji i dekonsolidacji ładunków w kontenerze). Niemniej jednak należy pamiętać, że powyżej pewnego poziomu objętości lub wagi ładunku, opłata za ładunek drobnicowy może być wyższa niż opłata za cały kontener i w takiej sytuacji korzystniej będzie skorzystać z transportu całokontenerowego, nawet jeśli nie wypełnimy jego całej przestrzeni załadunkowej.
  • FCL (z angielskiego full container load – tłumaczone jako “ładunek pełnokontenerowy”) – w tym wypadku płacimy za cały kontener, niezależnie od wykorzystanej w nim powierzchni załadunkowej, stawki różnią się natomiast zależnie od rodzaju i wielkości kontenera. Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów kontenerów w transporcie morskim należą:
  • 20’ DV,
  • 40’ DV,
  • 40’ HC.

Transport morski – czy zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Prócz niezaprzeczalnych zalet można wskazać też na kwestie, które są słabszą stroną transportu drogą morską. Niewątpliwe minusem jest czas trwania realizacji usługi, mogący sięgać nawet do dwóch miesięcy. Ze względu na prędkość poruszania się statków, długie dystanse oraz operacje portowe, spedycja morska należy do najdłuższych. Gdy pośpiech jest wskazany, jako opcję alternatywną można wykorzystać transport kolejowy – także przewozi ładunki na duże odległości, również w kontenerach i jednocześnie w krótszym czasie.

Trzeba jednak dodać, że jest to alternatywa głównie dla transportu towarów do Chin – w przypadku innych kierunków zastępstwem dla transportu morskiego jest tylko i wyłącznie transport lotniczy, który charakteryzuje się zdecydowanie najkrótszym czasem transportu, ale przy wyższej cenie realizacji. Jeśli jednak transport musi odbyć się drogą morską, również dostępne są rozwiązania przyspieszające dostawę. Dzięki posiadaniu partnerów na całym świecie oraz bezpośredniej współpracy z wieloma armatorami, w Ave Cargo możemy zaproponować alternatywne połączenia z każdego portu morskiego.

Warto wspomnieć również o kwestii odpowiedzialności przewoźnika. Sztormy, mimo że w lwiej części przypadków niegroźne, zdarzają się, a tym samym mogą mieć wpływ na transportowane towary. Za ewentualne zniszczenia w tej materii przewoźnik odpowiada jednak w bardzo ograniczonym stopniu, co może wygenerować duże straty. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Tak – Ave Cargo oferuje dodatkowe ubezpieczenie towaru na czas transportu.

Podsumowanie

Powszechność wykorzystywania transportu morskiego łączy się z głównie z kwestią ilości potencjalnie przewożonego towaru oraz atrakcyjną ceną. To powoduje, że ten rodzaj spedycji stanowi podstawowy element wielu łańcuchów dostaw. Warto jednak jako alternatywę w dostawach do Chin rozważyć także transport kolejowy ze względu na jego zalety, które opiszemy we wpisie blogowym, dotyczącym wykorzystania pociągów w przewozie towarów.