Rodzaje kontenerów transportowych

2020.11.27
Transport i spedycja

Mimo że początki przewozów towarowych sięgają setek lat, wykorzystywane dziś kontenery transportowe można zaliczyć do historii najnowszej (pierwszy, jednolity wzorzec pojawił się bowiem w latach 50. XX wieku). Jakie są najpopularniejsze rodzaje kontenerów transportowych i co je charakteryzuje?

Rodzaje kontenerów transportowych

LCL – o tak zwanej „drobnicy”

Skrót LCL pochodzi od angielskiego Less Container Load, które oznacza „transport niepełnokontenerowy”, nazywany także „drobnicowym”. Nazwa wyjaśnia też jego istotę – do przewozu konkretnej partii produktów wykorzystywana jest bowiem jedynie część dostępnego kontenera. Tym samym przestrzeń dzielona jest pomiędzy różnych dostawców. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku klientów, wysyłających niewielkie ładunki, jednak z większą częstotliwością.

FCL a kontenery transportowe – rodzaje i zastosowanie

Określenie FCL – od angielskiego Full Container Load – w porównaniu do odpowiednika tyczy się „pełnokontenerowego” rodzaju transportu. Oznacza to taki rodzaj załadunku, gdzie cała przestrzeń kontenera użytkowana jest przez jednego dostawcę. Rozwiązanie to wybierane jest najczęściej przez przedsiębiorstwa dysponujące większymi ilościami towarów, jak również w przypadkach, gdy przedmiotem przewozu jest ładunek o nieregularnych gabarytach (tym samym zaś transport drobnicowy nie jest możliwy). Całość procesu może obejmować tak zwaną usługę door-to-door (częścią łańcucha dostawy mogą być wtedy także kontenery drogowe) lub też rozpoczynać się w porcie wyjściowym, zaś kończyć w docelowym.

Rodzaje kontenerów transportowych

W tym miejscu zasadnym będzie określenie rodzajów najczęściej używanych przez przewoźników kontenerów, a tym samym – doprecyzowanie ich przeznaczenia. Standaryzacja wymiarów sprawia, że uniwersalne kontenery dzielą się na:

 • 20’ DV – opcję o mierze 20 stóp, należącą do najczęściej stosowanych, nadającą się doskonale do transportu ładunków ponadgabarytowych (między innymi bardzo ciężkich partii); wymiary tego rodzaju przedstawiają się następująco:
  – maksymalna pojemność – 33,2 m3,
  – długość – 590 cm,
  – szerokość – 235 cm,
  – wysokość – 239 cm.
 • 40’ DV – rodzaj 40-stopowy, stosowany zarówno przy transporcie morskim, jak i jako kontenery kolejowe czy też drogowe. Ich głównym przeznaczeniem jest przewóz tak zwanych ładunków neutralnych (towarów niebędących niebezpiecznymi, które to nie muszą być przewożone w określonych warunkach); wymiary kontenera w opcji standardowej (DV – dry van) to:
  – maksymalna pojemność – 67,3 m3,
  – długość – 1 200 cm,
  – szerokość – 235 cm,
  – wysokość – 239 cm.
 • 40’ HC – opcja „podwyższona” (HC – od angielskiego high cube), charakteryzująca się przede wszystkim zwiększoną powierzchnią ładunkową (identyczna pozostaje jednak sama wartość ładowności, ze względu na konstrukcję tożsamą ze standardową opcją); od lat obserwowane jest zwiększenie udziału tego typu kontenerów w różnych gałęziach transportu, głównie ze względu na zwiększenie się ilości ładunków przestrzennych w handlu zagranicznym; charakterystyczne dla tego gatunku wymiary to:
  – maksymalna pojemność – 76,3 m3,
  – długość – 1 200 cm,
  – szerokość – 235 cm,
  – wysokość – 270 cm.

Modyfikacje kontenerów morskich

Prócz wykorzystywanych standardowo opcji, zastosowanie znajdują także „ulepszone” na swój sposób rodzaje środków przewozu. Wśród nich warto wskazać między innymi na tak zwany open side, czyli opcję bocznodrzwiową, w której to drzwi zostały odpowiednio przeniesione – w celu dostępu do ładunku na całej długości. Łatwiejszy transport kontenerów morskich możliwy jest także dzięki wykorzystaniu typów z otwieranym dachem: open-top (odmiany z plandekowym przykryciem), hard-top (posiadającego łatwo demontowalne elementy, wykonane ze stali) oraz flat–rack (wyposażonego w podstawę płytową).